Φυγή εναντίον Φυγής...

"Φεύγω" - Στίχοι, Μουσική, Ερμηνεία: Ορφέας Περίδης(από http://www.youtube.com/watch?v=j0BG50neFLE)


"...ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος..." και το θέμα λήγει εκεί! Η διάγνωση μπήκε. Ώρα να αρχίσει και η θεραπεία. Διότι ο καλός γιατρός είναι αυτός που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι αυτός που ξέρει απλώς να αναλύει τα πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και με τον καλό αριστερό, που πρέπει να δίνει μάχες κάθε μέρα και να προτάσει τα στήθη του στους τυφώνες των καιρών και όχι απλά να χρησιμοποιεί μια ξύλινη γλώσσα. Το ίδιο και με τον καλό χριστιανό, που οφείλει να κάνει πράξη τον λόγο του Θεού και όχι απλώς να ψέλνει αυτόν τον λόγο.

Η διάγνωση μπήκε. Ώρα για θεραπεία. Βασικός παράγων όμως για την καλή έκβαση είναι και η συμμόρφωση του ασθενούς...