Τοποθετεί συνειδητά τον εαυτόν του εις το όλον!Φίλτατοι, πολυπληθείς αναγνώστες, σήμερον, εορτάζομεν εν συνειδήσει το βροντερόν ΟΧΙ που κάποτε ορθώσαμε στην Ιστορική μας μοίρα, αρνούμενοι να δεχθώμεν τα άλλα έθνη και τις ιμπεριαλιστικές τους προθέσεις...

Αναλογίζομαι διαχρονικά αυτή τη σχέση ατόμου-έθνους και βρίσκω κάποια αποσπάσματα που αποτυπώνουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά άλλων εποχών: (τα κάτωθι αποσπάσματα αναπαράγονται από αυτόν τον ιστότοπο του Δημήτρη Καζάκη):

"ο Χ. Γ. Σγουρίτσας, ήδη από το 1925 έγραφε: "Ούται αι απειλαί του ποινικού νόμου, ούτε μυστικοπαθείς θεωρίαι είναι ικαναί να διατηρήσουν εν δίκαιον, το οποίον πεισμόνως ανθίσταται εις τα ηθικάς απαιτήσεις της κοινωνίας. Και όσω μεγάλη κι αν φαίνεται η αρχή του απαραβιάστου του δικαίου, υπάρχει τι μεγαλύτερον αυτής: η σωτηρία της πατρίδος."


"Ο Ρήγας Φεραίος στα Δίκαια του Ανθρώπου ανέφερε στο άρθρο 35: "Οταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη τα παράπονά του, το να κάμη τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του."


"Όταν κανένας συντεταγμένος θεσμός δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, που αναγνωρίζει το Σύνταγμα "επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία."


"έγραφε στην εποχή του ο Δημήτρης Γληνός: "Δεν υπάρχει στιγμή ιερώτερη από τη σημερινή για να βάλουμε κάτω όλοι τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, τις προσωπικές μας φιλοτιμίες, τα παρελθόντα μας, τα πάθη μας, τα μίση μας, τα συμφέροντά μας, τις σοφίες μας και τις γνώσεις μας, και να τα υποτάξουμε όλα, μα όλα, στον ένα και μόνο ιερό σκοπό, τη σωτηρία του λαού μας και την απολύτρωσή του από τη σκλαβιά. Όποιος, κρατώντας οποιουσδήποτε προσωπικούς υπολογισμούς, συμφέροντα, μίση, αντιπάθειες, συμπάθειες και φιλοδοξίες και "ιδεολογίες", καταπολεμάει ή υπονομεύει ή ματαιώνει μ' οποιοδήποτε τρόπο την ενότητα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, την ενότητα στους σκοπούς, στην οργάνωση και στην καθοδήγησή του, αυτός οπουδήποτε και να βρίσκεται, οπωσδήποτε και να λέγεται, είναι συνεργάτης των ξένων καταχτητών, θεληματικά ή άθελα, προδότης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα."


Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Τζορτζ Μπέρναρ Σο έγραφε: "Ένα υγιές έθνος δεν έχει συνείδηση της εθνικότητάς του, όπως ο υγιής άνθρωπος των οστών του. Αλλά αν σπάσει κανείς την εθνικότητα ενός έθνους, αυτό δεν θα σκεφτεί τίποτα άλλο, εκτός από το να την αποκαταστήσει και πάλι. Δεν θα ακούσει κανένα μεταρρυθμιστή, κανένα φιλόσοφο, κανένα ιεροκήρυκα, έως ότου πραγματοποιηθεί το αίτημα του Εθνικιστή. Δεν θα ασχοληθεί με κανενός είδους επιχείρηση, όσο ζωτικής σημασίας κι αν είναι, εκτός από την επιχείρηση της ενοποίησης και της απελευθέρωσης."
Ο κύριος Καζάκης, όπως και πάρα πολλοί ευπατρίδες που -ειλικρινά πιστεύω ότι- αυτά που λένε τα εννοούν, παροτρύνουν ότι ήρθε η ώρα να διαλέξουμε στρατόπεδο και να κάνουμε την κίνησή μας απέναντι στο καταρρέον σύστημα. Ίσως, όμως λησμονούν ότι το αποτέλεσμα μιας απόφασης είναι το αλγεβρικό προϊόν μιας διαδικασίας εσωτερικής, εν πολλοίς άγνωστης και μυστηριώδους, που βασανίζει πολλές ανθρωπιστικές επιστήμες για τις καταβολές της και την πολυπλοκότητά της. Μια συνοπτική, μα στην καρδιά του προβλήματος, εξήγηση αυτής της διαδικασίας παρατίθεται εδώ στο δεύτερο γράμμα της Καθημερινής, υπό τον τίτλο "Οι εικόνες φρίκης και οι συνειδήσεις" του φίλτατου δάσκαλου και καθηγητή κυρίου Ντεληθέου.

Δεν είναι μόνο το κάλεσμα του κυρίου Καζάκη προς αντίσταση και αλλαγή πλεύσης. Αυτό εξάλλου μας το προτάσσει σαν αίτημα καθημερινά νομίζω η λογική μας και πολύ περισσότερο η εμπειρία μας... Είναι πολύ περισσότερο εκείνη η κρίσιμη μάζα συνανθρώπων μας που -θα τύχει;- να πάρει την ίδια απόφαση ώστε να καταφέρει να αλλάξει το κοινωνικοπολιτικό τοπίο. Και ο κυρίαρχος προβληματισμός είναι ακριβώς πώς η συνείδηση του (καθε)ενός, θα συνταχθεί ώστε να γίνει σταδιακά συνείδηση των πολλών, άρα τελικά, πραγματικότητα όλων. Κάτι τέτοιο δεν είναι ανέφικτο, και αυτό ακριβώς νομίζω οφείλουμε να γιορτάζουμε σήμερα, (για όσους αναρωτιούνται ποια είναι η σημασία της σημερινής ημέρας...), καθώς κάποτε οι παππούδες μας κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Είναι συγκλονιστικό σε φιλοσοφικό μέγεθος το κάτωθι απόσπασμα του Κωνσταντίνου Τσάτσου (αναπαράγω από εδώ):

"Αλλά είναι και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι το οποίον ίσως να ελησμονήσαμεν και ημείς, το οποίον φαίνεται να παρείδον και αρκετοί ξένοι. Όπως εξήγγειλεν ο Έλλην Βασιλεύς «Ο άνθρωπος δεν είναι στέλεχος άβουλον αγέλης». Το πανανθρώπινον τούτο αίτημα εις την Ελλάδα είναι πραγματικότης. Εις την Ιταλίαν είναι όνειρον. Ο Έλλην στρατιώτης είναι και στρατηγός, είναι και αρχηγός του κράτους, είναι ολόκληρη η Ελλάς. Όχι διότι παρακούει ή ορίζει, αλλά διότι έχει αδιάκοπα την εποπτείαν του όλου. Διότι εις πάσαν στιγμήν τοποθετεί συνειδητά τον εαυτόν του εκεί που πρέπει μέσα εις το όλον και τον συσχετίζει με αυτό. Βαδίζει διότι γνωρίζει, και μόνον διότι γνωρίζει, πού πηγαίνει. Έχει ιστορικήν και πολιτικήν συνείδησιν. Δεν είναι «στέλεχος άβουλον αγέλης».
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα υπάρχει σήμερα, αγαπητοί πολυπληθείς αναγνώστες: έχει διαρρηχθεί αυτή η σχέση μέρους-όλου που κρύβεται μέσα στη σχέση ατόμου-έθνους. Τι εννοώ: μέσα σε ένα ιμπεριαλιστικότατο παγκοσμιοποιημένο σύστημα ομογενοποιημένης πολτοποίησης (που είναι το ακριβώς αντίθετο της ποίησης και της δημιουργίας), ο άνθρωπος χάνει τη συνείδηση του "μέρους" του, τόσο ως μέρος=τμήμα ενός ολόκληρου οργανισμού, όσο και ως μέρος=τόπος όπου ανήκει. Ποιο ελληνικό έθνος να εννοήσει σήμερα ο Έλληνας και για ποιο να ενδιαφερθεί στην καθημερινότητά του, όταν την ίδια στιγμή, μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, όπου τα πράγματα δεν πολυδιαφέρουν για να ικανοποιήσει τα όνειρά του; Καθημερινά βλέπω φίλους και γνωστούς να μαζεύουν τα μπογαλάκια τους και να αναχωρούν για άλλα λιμάνια, επειδή ακριβώς δεν χωρούν σε τούτη τη χώρα... Σε τι διαφέρει "το έθνος μας" από άλλα έθνη σήμερα για έναν νέο; Σε τίποτα! Τι έχει κάνει για μένα τον 33άχρονο το έθνος που να το βλέπω καθημερινά στη ζωή μου, ώστε να νιώθω ότι με συνδέει μαζί του; Μήπως οι υπηρεσίες υγείας ή παιδείας, μήπως οι φοβεροί αυτοκινητόδρομοι, μήπως η δικαιοσύνη και η οικονομική διαφάνεια, μήπως η αξιοκρατία και η ανταμοιβή, μήπως η ξεκάθαρη νομοθεσία; Δεν μιλώ για το ελληνικό έθνος του '40 ή του '21 ή παλαιότερα. Αυτά τα έθνη πέρασαν, πάει έφυγαν από το προσκήνιο και ζουν πλέον μέσα στην Ιστορία και τις εθνικές εορτές. Το πραγματικό έθνος όμως, το ζωντανό έθνος, είναι αυτό που θα το βλέπουμε καθημερινά και θα συνομιλούμε μαζί του.

Αν κάποτε είπαμε "ΟΧΙ" σε άλλα έθνη, σήμερα λέμε "ΟΧΙ" στο ίδιο μας το έθνος και το αρνούμαστε καθημερινά! Σήμερα, φεύγουμε μακρυά του, το καταστρέφουμε εμείς πρώτοι, και δεν μας κοστίζει τίποτα να το αποχωριστούμε και να αναζητήσουμε μια θέση ύπαρξης σε άλλες κοινωνίες που δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από τη δική μας. Άρα, σε ποια κοινωνία ανήκουμε και πώς ορίζεται σήμερα το έθνος; Υπάρχουν έθνη διαφορετικά; Αντέχουν τα έθνη να είναι διαφορετικά;

Ο τρισμέγιστος Ντοστογιέφσκι κάποτε έγραφε: "ο λαός δε θα πάει να πολεμήσει χωρίς να ξέρει το γιατί. Οι μόνοι που θα πάνε να πολεμήσουν, να βάλουν φωτιά και να ληστέψουν, θα ναι μια χούφτα εγκληματίες."

Σήμερα, ο λαός έχει χάσει το νόημά του, την κοινωνική του συνείδηση, την εθνική του ταυτότητα. σήμερα, ο καθένας μας είναι ανώνυμο "στέλεχος άβουλον αγέλης" (εκτός από στέλεχος ανωνύμου εταιρείας) και έκαστος -αναγκαστικά- κοιτά το συμφέρον του, μιας και έχει αποκοπεί από το όλον, αφού πρώτα του στέρησαν μέσα από παγκοσμιοποιητικές πρακτικές, να αντιλαμβάνεται και να ορίζει την ατομικότητα και τη διαφορετικότητά του (δεν χρειάζεται να αναφερθώ για χιλιοστή φορά στο  facebook που προάγει και παγιώνει μια τέτοια κατάσταση).

Συμπέρασμα: άνθρωπος που δεν εννοεί τη διαφορετικότητά του ως άτομο, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια ολότητα ή σε ένα έθνος. Χάνεται η ολότητα και χάνεται το έθνος. Κατ' επέκταση, χάνεται και το άτομο. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. 

Για αυτό κανένα πρόσταγμα του κυρίου Καζάκη δεν μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, αν η φόρμουλα του κυρίου Ντεληθέου δεν υλοποιηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο κοσμοαντίληψης που περιγράφεται από το προαναφερθέν απόσπασμα του κυρίου Τσάτσου.

Μέχρι τότε, λαοί θα αναζητούν πατρίδες, εκδιωκόμενοι, πνιγόμενοι ή αιωρούμενοι, μέσα σε ή έξω από ψευδοεθνοτικά πλαίσια.

Μέχρι τότε, ακόμα και αν κάποιος δεχθεί το κάλεσμα και πάει για μάχη, θα νιώσει όπως αυτός ο 20χρονος νέος που έχει αποθανατιστεί σε αυτό το απαράμιλλης φόρτισης παραδοσιακό τραγούδι, που περικλύει επακριβώς μέσα σε λίγες νότες και λίγους στίχους, όλα αυτά που προσπάθησα παραπάνω να σας εκφράσω (αυτή είναι η δύναμη της μουσικής: τα συμπυκνώνει όλα σε ελάχιστο χρόνο):"Ένα παλικάρι 20 χρονών"
Παραδοσιακό
Ερμηνεία: Νίκος ΣτρατάκηςΌταν το σώμα τραγουδάειΤο σώμα μας, μιλάει. Το ακούτε;

Αφήστε το να πει αυτά που νιώθει. Γιατί είναι το μόνο που νιώθει πραγματικά.

Δώστε του ευκαιρία να κινηθεί, να αγγίξει και να χαϊδέψει, να ακουστεί, να εκφραστεί.

Όπως, ευκαιρία του δίνουν αυτά τα παιδιά που ξεκινούν ένα όνειρό τους στη καρδιά της Αθήνας.

Το σώμα είναι το μόνο που αποτυπώνει (και έτσι προδίδει), το πέρασμα του χρόνου, όσο και αν το πορτραίτο μας καθημερινά στον καθρέπτη, (όπως εκείνο του Ντόριαν Γκρέυ), τρέφει την ψευδαίσθηση της απόδρασης από τα δόντια του.

Αφεθείτε λοιπόν στη γαλήνη μιας νυχτιάς, όπου το σώμα μπορεί, γυμνό, καθαρό, ολόκληρο, να ζήσει και να ανασάνει. Πόσο ωραία το περιγράφει ο ποιητής και το αποδίδει ο μελωδός;


"Την αφρούρητη νυχτιά"
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος
Ερμηνεία: Άλκηστις ΠρωτοψάλτηΤην αφρούρητη νυχτιά πήρανε θύμησες 
 μαβιές, κόκκινες, κίτρινες. 
Τ’ ανοιχτά μπράτσα της γεμίσανε ύπνο, 
 τα ξεκούραστα μαλλιά της άνεμο, 
 τα μάτια της σιωπή...


Ο Άνθρωπος μπορεί, ο Υπολογιστής υλοποιεί.Ο Άνθρωπος πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί.
Και πρέπει να του δίνουμε την ευκαιρία να το πιστεύει και να το υλοποιεί.
Έτσι, συνδυάζεται πίστις και ύλη, τεχνολογία και ιδεολογία, ήθος και πράξη.

Αυτά αρκούν."Ο Άνθρωπος μπορεί"
Στίχοι, Μουσική: Σπύρος Παρασκευάκος
Ερμηνεία: Ζαχαρίας Καρούνης, Πολυξένη Καράκογλου

Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού;


Ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου, ήταν η "Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού". 

Το μάθημα μας εισήγαγε στον τρόπο που οι άνθρωποι ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες, μετέτρεπαν τις υλικές τους ανάγκες τους σε πολιτισμό. Δεν ήταν δηλαδή, μόνο η αναγνώριση των καθημερινών αναγκών τους και η προσπάθεια κάλυψής τους, μα ήταν περισσότερο απ' όλα, ο τρόπος που προσπαθούσαν να τις καλύψουν. Αυτός ο τρόπος γέννησε τους κατά τόπους πολιτισμούς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αντικατοπτρίζοντας αφενός την ιδιαίτερη αντίληψη και προσέγγιση εκάστου λαού για τις ανάγκες του και αφετέρου τον ιδιαίτερο τρόπο κάλυψής τους.

Κάποτε λοιπόν, υπήρχαν ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για ένδυση, συνεπεία της συνειδητοποίησης της γύμνιας του σώματος, η οποία γεννούσε το αίσθημα της ντροπής που με τη σειρά της έδωσε το ερέθισμα για να ξεκινήσει όλη αυτή η μακραίωνη ιστορία της ενδυματολογίας, της μόδας, κλπ κλπ...

Σήμερα, όμως, διαπιστώνω ότι αυτή η συνειδητοποίηση της γύμνιας του σώματος, μάλλον δεν οδηγεί σε ντροπή, αλλά σε τιμή και καμάρι, αντιστρέφοντας τους όρους, μπερδεύοντας τις ανάγκες, οριοθετώντας νέους ορίζοντες, δίνοντας έμφαση στο σώμα της γύμνιας και όχι στη γύμνια του σώματος...

Κάποτε επίσης, είχε σημασία η ύλη, ως εκείνο το αναπόφευκτο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι και από το οποίο αντλούσαν ερεθίσματα για να τα ερμηνεύσουν μέσα από βιωματικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία τις πέντε αισθήσεις τους. Όλες οι αισθήσεις μαζί, σε αγαστή εναρμόνιση, στερέωναν το πνεύμα, το οποίο ολοκλήρωνε στη σφαίρα του συνειδητού, την αντίληψη εαυτού και περιβάλλοντος, θέτοντας κάθε φορά και σε έκαστο πλαίσιο (φυσικό, βιολογικό, κοινωνικό, πολιτικό) τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ανά πολιτισμό, σχέσεις και όρια αυτών των δυο εννοιών μεταξύ τους. Άρα, το υλικό φυσικό περιβάλλον έδινε τα ερεθίσματα, τα οποία γίνονταν αντιληπτά μέσω των βιωματικών αισθήσεων, για να δημιουργήσουν στο επίπεδο του πνεύματος μια ιδιαίτερη σφαίρα αίσθησης της ύλης και των ορίων της, ερμηνεύοντας με αυτόν τον τρόπο διαχρονικά ο Άνθρωπος, το υλικό φυσικό περιβάλλον. Και αυτή η κυκλική διαδρομή (ύλη-φύση-αισθήσεις-πνεύμα-ορισμός ύλης-ορισμός φύσης, και εκ νέου αντίληψή του), ολοκληρωνόταν και επαναλαμβανόταν σε μια σπειροειδή διαδικασία στο ρου της Ιστορίας.

Σήμερα, όμως, διαπιστώνω ότι αυτή η υλιστική προσέγγιση έχει αποκοπεί πλέον από τις αισθήσεις μας. Ζούμε κυρίως μέσα από τις πνευματικές μας διαδικασίες: 

υπάρχουμε μέσα από το προφίλ μας στο φατσοβιβλίο, 

κρινόμαστε και αξιολογούμαστε -δηλαδή αποκτούμε αξία ως υπάρξεις- μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, (καθότι σαν δυτική κοινωνία ελάχιστοι ανήκουν στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα παραγωγής, αφού όλοι "παρέχουμε υπηρεσίες"), 

κοινωνούμε τις σχέσεις μας κυρίως μέσα από τα δυαδικά ψηφία του διαδικτύου, 

κινούμαστε συνεχώς σε ένα μονότονο δίπολο του "like" ή "don't like", του "ναι" ή "όχι" (άσχετα αν τελικά αποκτούν μετά από τόση άσκοπη χρήση, την ίδια ουδέτερη σημασία), της "μέρας" ή της "νύχτας", και άντε το πολύ πολύ η δημιουργικότητά μας για να βγει από την ανία της και να νιώσει λίγο ζωντανή και ακόμα ικανή να ερεθίζεται (δηλαδή να αντιλαμβάνεται ερεθίσματα), δημιουργεί μια ενδιάμεση ομάδα σωματικών και βιωματικών ερεθισμάτων, τους "bi" (=μπάι). 

Έτσι, εκεί που κάποτε λέγαμε ότι "στους δυο, τρίτος δεν χωρά", τώρα όχι απλά χωρά, μα γίνεται και σύμβολο επανάστασης, μπορεί μάλιστα να ψηφιστεί και ως δήμαρχος... Και όλα αυτά έχουν γίνει, διότι η κυριαρχία του πνεύματος έχει αφανίσει την έννοια και την αξία της ύλης ως κάτι το πρωταρχικό και την έχει αντικαταστήσει με την υπεραξία της ύλης, ως κάτι το φανταστικό και πρακτικά ανύπαρκτο, κατασκεύασμα του νου, που αναπαράγεται και θηρεύεται μόνο και μόνο για να θρέψει κάτι εξίσου πνευματικό και ανύπαρκτο: την Υπεραξία του Ανθρώπου! Ο Υπεράνθρωπος αυτός λοιπόν, γιγαντώνει τον εγωισμό του, κατασπαράζει την ύλη γύρω του για να θρέψει το πνεύμα του χωρίς να ανταποδώσει τίποτα πίσω στην ύλη. Κατακερματίζει την ύλη, την αποσυνθέτει, την ανασυνθέτει όπως επιθυμεί, για να συνεχίζει να υποστηρίζει ένα τεχνητό σύστημα που συνεχίζει να τον υποστηρίζει (για πόσο ακόμα κανείς δεν ξέρει), ξεχνώντας όμως, ότι αυτή η διαδικασία δεν γίνεται παράλληλα με τις αλλαγές στα αισθητήρια όργανα του σώματός μας, τα οποία αλλάζουν τόσο αργά στο διάβα των αιώνων που πρακτικά μένουν απαράλλαχτα. Και εδώ δημιουργείται η πραγματική τραγωδία των σημερινών καιρών: η ύλη, που παλαιότερα έτρεφε τις αισθήσεις για να δημιουργήσουν πνεύμα, το οποίο με τη σειρά του επέστρεφε στην ίδια τη φύση τα προϊόντα του και αυτή την κυκλική πορεία την ονομάζαμε πολιτισμό, τώρα αυτή η ύλη στέκει να θρέφει ένα τερατόμορφο και αλλοιωμένο πνεύμα που δεν επιστρέφει τίποτα και σε κανέναν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι, σπάει αυτός ο ανατροφοδοτούμενος κύκλος δημιουργίας πολιτισμού, διακόπτεται η συνεχής βιωματική ερεθισματοδότηση των αισθήσεών μας, με αποτέλεσμα αυτές να ατροφούν και τελικά όλη αυτή η διαδικασία να επιτελείται μέσα στο εικονικό περιβάλλον του πνεύματός μας. Είμαστε λοιπόν, κυρίως μια πνευματική κοινωνία, που ζει, υπάρχει, λειτουργεί και αυτο- και ετερο-προσδιορίζεται κυρίως μέσα από το πνεύμα του, σημαντικό στήριγμα του οποίου είναι η τεχνολογία, το διαδίκτυο, η τηλεπικοινωνίες, τα κβάντα πληροφορίας... Και κάθε δημιούργημα της κοινωνίας αυτής, στοχεύει στο πώς θα συνεχίσει να αναπαράγει αυτόν τον κατακερματισμένο υλικό κόσμο και στο πώς θα συνεχίσει να υπερτρέφει το αυτοβαυκαλιζόμενο, αυτοβραβευόμενο και μη βιωματικά αντιλαμβανόμενο, πνεύμα της.

Ξεχνά όμως κάτι ο άνθρωπος και η κοινωνία του: τις αισθήσεις και το περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι σήμερα, ούτε για υλικό μπορούμε πλέον να μιλήσουμε, ούτε για πολιτισμό. Συνεπώς, ούτε για περιβάλλον!

Το μάθημα στη σχολή συνεπώς, τσάμπα το διαβάσαμε; Μήπως, πρέπει να αναθεωρηθεί;


Υπόθεσις "Χαμόγελο" !


Σήμερα, παγκόσμια ημέρα Χαμόγελου!

Αναρωτιέμαι: αν κάποιες φορές, νιώθουμε ότι η Τύχη δεν μας χαμογελά, τότε... γιατί να μην αρχίσουμε να της χαμογελάμε εμείς;! Αυτό θα ήταν μια υπέρβαση. Και αυτό χρειαζόμαστε σήμερα! Υπερβάσεις και όχι άλλες παραβάσεις...

Έχετε αναρωτηθεί τί κοστίζει ένα μόνο χαμόγελο; Ένα χαμόγελο, σε όλους αυτούς που μας κορνάρουν ή μας βρίζουν στο δρόμο, σε όλους αυτούς που μας σπρώχνουν στις ουρές, σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν ή να μας κλέψουν στα ρέστα ή που αρνούνται να μας δώσουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών; Σε όλους αυτούς που το παίζουν γνώστες και αλάνθαστοι ή κοκορεύονται για τις ικανότητές τους; Ένα χαμόγελο τα σβήνει όλα στη συνείδησή μας και μας αφήνει μια αίσθηση γαλήνης...

Πόσο ωραία έχει αποτυπωθεί αυτή η αίσθηση στο εξαίσιο κάτωθι τραγούδι:"Όλη η Ζωή είναι υπόθεση Χαμόγελο"
Στίχοι: Σώτια Τσώτου
Μουσική, Ερμηνεία: Κώστας ΧατζήςΕξάλλου, το έχει πει και ο Σαίξπηρ:

"Ό,τι θέλεις, θα το πάρεις ευκολότερα με το χαμόγελο παρά με το σπαθί σου"