Αυτό το νέο αντικείμενο...Μια νέα επιστήμη, ένα νέο διακριτό επιστημονικό αντικείμενο... 

που ασχολείται με τα υποκείμενα, μέσα από -τί άλλο, αναγκαστικά;- μια υποκειμενική ματιά...


Είναι ένας δρόμος που με συνεπαίρνει όταν τον ακολουθώ... 
αλλά και με αποπαίρνει όταν τον παρεκτοπίζω...

Μια, θέλω να πιστεύω, καλή προσέγγιση του αντικειμένου, είναι αυτή αύριο στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Ελπίζω να σας αρέσει!