Έρωτας ΨυχήςΜέρα που είναι...

"Ο έρωτας και ο χάροντας ίδιο σπαθί κρατούνε,
τον χάρο τον ενίκησα, τον έρωτα φοβούμαι..."