Φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας...
Νομίζω πρόκειται για μια από τις πιο ταπεινές και ειλικρινείς προσεγγίσεις, χωρίς προγονοπληξία (καθότι δεν είναι οι πρόγονοί του ομιλητή) και χωρίς πάσης φύσεως μαλακία στον εγκέφαλο (άνευ μαλακίας όπως λέει και ο τίτλος της ανάρτησης), του διαχρονικά ελληνικού στοιχείου... Του αμόλυντου, θαρραλέου και πάντα φωτεινού ελληνικού στοιχείου...
φιλοκαλούμεν μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας...