Και οι τελευταίοι...;Μια δόση αισιοδοξίας...

"Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι..."