Και οι τελευταίοι...;



Μια δόση αισιοδοξίας...

"Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι..."