Μαθήματα (χαμένης) Ιστορίας"Τούτο μάλιστα συμφέρει, να σας πως ειλικρινώς,
Κ΄ εις εσάς απλώς τους δύο, κ΄ εις τους Έλληνας κοινώς, 
Όταν είμεσθ΄ ενωμένοι, κ΄ η Ελλάς ευδοκιμεί,
Και καμμία δεν την βλάπτει, εχθρική επιδρομή.
Όταν δε διαιρημένοι, τότε πλέον και αυτή,
Είναι αδύνατη, και τότε ο καθένας την πατεί."


Απόσπασμα από ποίημα του Αθανασίου Χριστόπουλου
(αξίζει να δείτε όλο το βίντεο)