Απο-κωδικοποιώντας τη... φύση μας (1)Κάποτε ένας κύριος, πολύ μυστήρια προσωπικότητα και αμφισβητούμενη ιστορική ύπαρξη, ονόματι Étienne-Gabriel Morelly, μίλησε για (και με) έναν κώδικα. Κώδικας τιμής, κώδικας ηθικής, κώδκας της Φύσης.

Αυτός ο κώδικας, σε μια ελεύθερη αποκωδικοποιημένη προσέγγιση, θα μπορούσε να λάβει την εξής λεκτική φόρμα: 

"Οι άνθρωποι, μέσω του αναστοχασμού πάνω στις επανειλημμένες αποτυχίες τους, θα αναγνωρίσουν κάποια στιγμή, χάρη στον Λόγο, την πραγματική φυσική τάξη στην οποία και θα επανέλθουν: «Μόνο μέσω μιας μακράς διαδοχής ηθικών σφαλμάτων, μέσω χιλιάδων δοκιμασιών, ανακαλύπτει επιτέλους ο ανθρώπινος Λόγος ότι καμία κατάσταση δεν μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένη από την απλή Φύση· πώς όμως θα μπορούσαν τα έθνη να μάθουν, αν δεν περνούσαν από πολλές μορφές διακυβέρνησης, από πολλά συστήματα, τα ελαττώματα των οποίων θα έπρεπε, αργά ή γρήγορα, να συνενώσουν όλες τις ψήφους υπέρ της Φύσης;"

"Η αρχική αδυναμία του καθενός τού μαθαίνει σταδιακά πως δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο του δίχως την αρωγή των άλλων. Μαθαίνει επίσης πως και οι άλλοι έχουν την ίδια ακριβώς επιθυμία, πως η ευτυχία του εξαρτάται από τους άλλους. Δηλαδή, η κινητήρια δύναμη, το μέσο διά του οποίου προκύπτει η κοινωνικότητα είναι η ιδιαιτερότητα των αναγκών ή επιθυμιών που συνίσταται στο ότι δεν ικανοποιούνται παρά μόνο χάρη στη μεσολάβηση των άλλων."

"Κάθε πολίτης συμβάλλει στο κοινό καλό και στην προαγωγή του δημόσιου οφέλους ανάλογα με τις δυνάμεις, τα ταλέντα και την ηλικία του ενώ τα καθήκοντά του ρυθμίζονται αναλόγως, σύμφωνα με τη διανεμητική δικαιοσύνη."
(σας θυμίζουν κάτι αυτά τα λόγια; ναι, ναι, είναι τα πρώτα σπέρματα που επηρέασαν τον μαρξιστικό λόγο...)

"He also proposed banning of trade between individuals: "In accordance with the sacred laws, nothing will be sold or exchanged between citizens. Someone who needs, for example greens, vegetables or fruits, will go to the public square, which is where these items will have been brought by the man who cultivate them, and take what he needs for one day only." Και ξανά το ίδιο βασανιστικό ερώτημα, αγαπητοί μου: 

άραγε, πόσα έχουν αλλάξει εδώ και 500 χρόνια στην κοινωνία του ανθρώπου...;