Πάσχα στο χωριό

Πάσχα στο χωριό, συγκέντρωση μετοίκων...(από http://www.youtube.com/watch?v=O65v6EZhfOQ)


Καλό Πάσχα σε όλους και όλες!!