Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας!


Καλού κακού μελετήστε με προσοχή τον κάτωθι πίνακα σημάτων προτού αποκτήσετε δίπλωμα οδήγησης, εσείς οι νέοι και πολλά υποσχόμενοι...!
(ευχαριστώ την Ευτυχία που μου το έστειλε και με έκανε να γελάσω, όπως και ευχαριστώ τον δημιουργό αυτής της ειδικής έκδοσης των σημάτων κυκλοφορίας!)