Τι τραγούδι να σου πω"Τι τραγούδι να σου πω" - Ενδελέχεια
(Το τραγούδι αυτό αφιερώνεται στον Δημήτρη. Ακόμα αντηχεί στα αυτιά μου μια λέξη που μου είπε σήμερα: "κουράστηκα")