Πούντες; Νάντες!


-Ρε πούντες οι απαντήσεις που ψάχνεις;
-Ρε νάντες, μπροστά σου! Άπλωσε τα χέρια σου και πιάστες!"Nantes" - Beirut

Well it's been a long time, long time now
since I've seen you smile.
And I'll gamble away my fright.
And I'll gamble away my time.
And in a year, a year or so
this will slip into the sea
Well, it's been a long time, long time now
since I've seen you smile

Nobody raise your voices
Just another night in Nantes
Nobody raise your voices
Just another night in Nantes


We saw...
French interlude/ Parlé en français (Extrait de "Le Mépris"/Godard):
Woman _ Ah non, j't'en prie. Mais ço(ça), ça me facine...
Man _ Je t'assure que...

Woman _ Non! Laisse-moi!
Man _ Qu'est-ce que tu as aujourd'hui?
Woman _ J'ai que les hommes me dégoûtent.
Vous pensez qu'à ça.


Well it's been a long time, long time now
since I've seen you smile.
And I'll gamble away my fright.
And I'll gamble away my time.
And in a year, a year or so
this will slip into the sea
Well, it's been a long time, long time now
since I've seen you smile