Ακατανόητον!


Μια πολύ καλή προσέγγιση στο απροσπέλαστο θέμα των διαφορών αντίληψης των δύο φύλων:

"Breathless"
Dan Wilson