Η γλώσσα των γυαλιών

1) Σε απλά Αγγλικά:

An initial difficulty in the study of culture is that we are not in the habit of analyzing cultural patterns; we seldom are even aware of them. It is as though we -or the people of any other society- grow up perceiving the world through glasses with distorting lenses. The things, events, and relationships we assume to be "out there" are in fact filtered through this perceptual screen. The first reason, inevitably, on encountering people who wear a different kind of glasses is to dismiss their behavior as strange or wrong. To view other ways of life in terms of our own culturar glasses is called ethnocentrism. Becoming conscious of, and analytic about, our own cultural glasses is a painful business. We do so best by learning about other people's glasses. Although we can never take our glasses off to find out what the world is "really like", or try looking through anyone else's without ours on as well, we can at least learn a good deal about our own prescription.

(απόσπασμα από το βιβλίο "Cultural Anthropology - a contemporary perspective" των Roger M. Keesing και Andrew J. Strathern, εκδόσεων Thomson Wadsworth, χωρίς άδεια αναδημοσίευσης, που ήταν θέμα σήμερα στις εξετάσεις της σχολής)2) Σε απλά Φαρσί:(ευχαριστώ τον φίλο Sams για αυτό του το χειρόγραφο)
3) Σε απλά Ελληνικά:

Είναι πολύ δύσκολο να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων

(που αποτελεί την μετάφραση του χειρογράφου)