Από Γρεβενά με αγάπη


"Κάποιες στιγμές δεν επαναλαμβάνονται... ίσως και καλύτερα..."