Από Γρεβενά με αγάπη






"Κάποιες στιγμές δεν επαναλαμβάνονται... ίσως και καλύτερα..."