Ένας σοφός, ένας ιατρός, ένας αστρολόγος και ένας αστρονόμοςΗ διαφορά ενός σοφού και ενός αστρολόγου:

"Ο αστρολόγος προλέγει τα αποτελέσματα των ουρανίων φαινομένων στον άνθρωπο.
Ο σοφός προλέγει τα αποτελέσματα των πράξεων του ανθρώπου στον ουρανό."

(Γιανγκ Σιουνγκ, 5ος αι.)

-----------------------------------------------


Η ομοιότητα ενός ιατρού και ενός αστρονόμου:

"Και πρέπει (ο ιατρός) να θυμάται καθένα από αυτά τα στοιχεία*. Διότι, εάν ο ιατρός γνωρίζει καλώς αυτά τα πράγματα, κατά προτίμηση όλα, και αν όχι όλα, τα περισσότερα, όταν φθάσει σε πόλη την οποία δεν γνωρίζει, δεν θα είναι δυνατόν να του διαφύγουν ούτε οι νόσοι που επιχωριάζουν (χαρακτηριστικές του τόπου), ούτε η φύση των συνήθων νόσων. Έτσι δεν θα βρίσκεται σε αμηχανία κατά τη θεραπεία των νόσων και δεν θα κάνει λάθη, που πιθανόν να συμβούν, αν δεν γνωρίζει αυτά εκ των προτέρων και δεν έχει εξετάσει το καθένα προηγουμένως. Με την πάροδο του χρόνου και του έτους, θα μπορεί να προβλέψει ποια νοσήματα θα προσβάλουν συνολικώς την πόλη το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, και ποια θα προσβάλουν κάθε άτομο λόγω αλλαγής της δίαιτάς του. Γνωρίζοντας τις εποχικές μεταβολές και τις επιτολές και τις δύσεις των αστέρων, πότε καθεμιά τους γίνεται, θα μπορούσε να προβλέψει, τι είδους θα είναι η χρονιά. Ερευνώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις καιρικές συνθήκες, θα γνωρίζει άριστα κάθε ζήτημα, και θα επιτυγχάνει κατά τον καλύτερο τρόπο την υγεία και θα ασκεί με μεγαλύτερη επιτυχία την (ιατρική) τέχνη. Αν κάποιος νομίζει ότι αυτά είναι θέματα της μετεωρολογίας, και αν αποστασιοποιηθεί από αυτή τη γνώμη του, θα διαπιστώσει, ότι η συμβολή της αστρονομίας στην ιατρική δεν είναι καθόλου μικρή, αλλά πολύ μεγάλη."

*Το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου, μιας πόλεως, δηλαδή α) ο προσανατολισμός του, προς ποια κατεύθυνση του ορίζοντος βλέπει (Βορράς, Ανατολή, Νότος, Δύση)∙ β) από πού προέρχονται τα ύδατα υδρεύσεως του τόπου (από βαθιές πηγές, επιφανειακά, ποταμίσια, ελώδη κλπ)∙ και γ) οι τοπικές κλιματικές συνθήκες (μικροκλιματολογία).

(Ιπποκράτης, Περί αέρων, υδάτων, τόπων, κεφ.2)

--------------------------------------------

Ο καθένας, ανάλογα με το σημείο παρατήρησής του, προσεγγίζει τα πράγματα... 
μα και συνάμα, διαπιστώνει με έκπληξη, ότι τα πράγματα προσεγγίζουν (ε)αυτόν...