Ηλεκτρονική μορφή!Χρειάστηκε μια δεκαετία πειραμάτων, συνεργασιών, προσπάθειας, πείσματος, θυσιών και γιατί όχι και αϋπνιών...

Κάποιοι μπόρεσαν και "είδαν" τη στρογγυλή μας φύση, αυτή, που ανάλογα με το πώς θα την δομήσουν τα ερεθίσματα των καιρών και των γονιδίων, μπορεί να εμφανίζεται με γωνίες, (δηλωτικό ότι υπάρχουν και αγωνίες;), με άκαμπτη συμπεριφορά και με αιχμές, με απροσάρμοστη στάση και αντικοινωνική θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής μας σφαίρας...