Τελικά, στην Ιστορία... όλα παίζουν!Με αφορμή την 78η ΔΕΘ,
Αντιγράφω:

"Η Θεσσαλονίκη, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυτοκρατορίας, φιλοξενούσε μια ετήσια έκθεση η οποία προσείλκυε εμπόρους από όλες τις πόλεις του μεσογειακού κόσμου, αλλά ήταν και κέντρο παραγωγής μεταξιού και μετάλλου".

(J. Harris, "Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες", σελ. 27, χωρίς άδεια αναδημοσίευσης, εκδ. ΩΚΕΑΝΙΔΑ, με βιβλιογραφική αναφορά στο "Byzantine Thessalonike: A Unique City?", Dialogos: Hellenic Studies Review 2, 1995)Τελικά, διαπιστώνω ότι εύκολα η 78η, θα μπορούσε να γίνει 1178η... και ότι η απαρχή κάποιων καταστάσεων, μας πάνε πολλά χρόνια πίσω...