Φησίν Ηράκλειτος



"Ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων ο κάλλιστος, φησίν Ηράκλειτος, ο κόσμος."

"Ο πιο όμορφος κόσμος είναι σα σωρός σκουπίδια χυμένα στην τύχη."


"Σκουπίδια"
Μανώλης Φάμελλος
Cd: Τι υπάρχει πιο πέρα;






Χωρίς σχόλια.