Απολογισμού συνέχεια...Τρία πουλάκια κάθονται... και αγναντεύουν το φούντο μας!!!.................