Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά...Το φαινόμενο έχει καταγραφεί εδώ και αιώνες. 
Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα εξηγηθεί. 
Σίγουρα πάντως, όποιος το βιώνει, 
έχει σωματικά και πνευματικά αποσυνθεθεί... 
και κατά μια έννοια, αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα!

Μην σας τύχει λοιπόν!