Ερώτημα;


Το κακό, μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυο τρόπους:

1. με μεγαλύτερο κακό (ποσοτική διαφοροποίηση), το οποίο απλά προσπαθεί να αντικαταστήσει το πρώτο κακό και να μπει στη θέση του, μέχρι ένα άλλο, ακόμα μεγαλύτερο κακό, να έρθει κάποια στιγμή και να καθαιρέσει το προηγούμενο κακό, απλά διαιωνίζοντας την ίδια ακριβώς συμπεριφορά

2. με το καλό (ποιοτική διαφοροποίηση), το οποίο στοχεύει στο να πείσει και να αλλάξει το κακό, ώστε να επικρατήσει δια παντός, μη φοβούμενο από το να έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, ξανά το κακό και να αρχίσει πάλι τις αψιμαχίες.Και για να το κάνω πιο απλό, όταν σε σπρώχνουν, υπάρχουν δυο τρόποι να αντιδράσεις:

1. να σπρώξεις και εσύ για να διεκδικήσεις τον "χώρο σου"

2. απλά να σταθείς και να αναρωτηθείς: "ρε, παιδιά, γιατί σπρώχνετε";


Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο ταιριαστή για τη σημερινή κοινωνία μας στάση ζωής;