Πλειάδες Αναζητήσεις...


"Προτού βοηθήσει κάποιον να βάλει σε τάξη τον κόσμο και να διατηρήσει τον συνειδητό εαυτό του, το κοίταγμα στον καθρέφτη οδηγεί το βλέμμα του σε μια διαθλασμένη πορεία που φαίνεται να μαρτυρεί την παρουσία ενός αόρατου 'άλλου' μέσα στην καρδιά του ορατού 'εγώ' ".


(Sabine Melchior-Bonnet, παραφρασμένη)