Κινήσεις


Άνοιξη προς καλοκαίρι είναι, και οι ορεινές αναρριχήσεις είναι η καλύτερη διέξοδος από τις... καθημερινές κατολισθήσεις...

Θαυμάστε δυο υπέροχους αναρριχητές!