Πώς είπατε;


"στου κοσμικού το άχρονο τούτο και άναρχο φως
εσύ ζητάς τάξη, ηθική, γιατί και πώς"