Ό,τι ξερό, να κάνεις δροσερό!Όταν κάποτε τα πάντα γύρω ξεραθούν,και ψάχνεις απεγνωσμένα για νερό

μια κουβέντα τα σπλάγχνα της ξεραΐλας 
θα ακούσεις να σου πουν:


"Το να αγαπάς δεν είναι να το κρύβεις,
μα να το κάνεις φανερό...
και έτσι ό,τι ξερό δια μ(ι)ας,
θα κάνεις δροσερό"


(φωτό του ανεπανάληπτου Τάκη Τλούπα)