Μια σταγόνα Ιστορίας...Μια σταγόνα Ιστορίας... 
που κάποτε μπορεί να ήταν ιστορικό δάκρυ...