Σώμα και Δημόσιος Χώρος



Σώμα και Δημόσιος χώρος. Παρακολουθείστε ζωντανά εδώ, απόψε το ενδιαφέρον αυτό θέμα. Σχόλια και απόψεις, μετά τη συζήτηση...