Ανδρο-μέσα!Όταν χάνεις τα λογι(κ)α σου...
Πώς να μην χαθείς στο (ανα)μέτρημα...
συγκρίνοντας το μπόι ενός Άνδρα με τούτο το διαμέτρημα...;