Ένας μεγάλος βασανισμόςΌταν κάποιοι μάχονται για το δικαίωμα στο.. δικαίωμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην καθημερινή κοινωνική μας συμπεριφορά, τονίζοντας την αξία την κοινωνική,

κάποιοι άλλοι μάχονται για κάτι ακόμα πιο απλό: το δικαίωμα στη ζωή! ώστε αυτή να κατέχει περισσότερο αξία... καθημερινή.

Θα μου πείτε βέβαια, γίνεται ζωή χωρίς δικαιώματα και δικαιώματα χωρίς ζωή;

Εδώ ακριβώς είναι το θέμα λοιπόν: πώς ορίζουμε τη ζωή ως έννοια με περιεχόμενο (για να χωρέσουν τα δικαιώματα) και όχι ως έννοια απλά βιολογική. Αυτή την προσέγγιση την επικαλείται ο πολιτισμός, οπότε αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι ποιο είναι το βαθύτερο ερώτημα που προκύπτει τελικά: 

είναι ο πολιτισμός βιολογικό χαρακτηριστικό; 

Η απάντηση που πολλές φορές έχω δώσει, είναι νομίζω ένα περίτρανο ΟΧΙ. 

Άλλο βιολογία και άλλο πολιτισμός. 

Είναι σαν να λέμε, άλλο φαινομενολογία και άλλο πραγματισμός...

Αλλά αυτά τα φιλοσοφικά ρεύματα, είναι από μόνα τους, ένας μεγάλος βασανισμός...