Τα απίστευτα του ζωικού βασιλείου 7Ζουν τελικά ανάμεσά μας...
Η νέα εποχή έχει ξεκινήσει...
Κι αλί σ' όποιον στην belle epoque 
επιθυμεί τελικά να ζήσει...
Ήθελα πάντως να ήξερα, πώς αισθάνονταν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους όταν πρωτανακάλυψαν τον τροχό, τη γραφή, την τυπογραφία, το αεροπλάνο και όλες εκείνες τις μεγάλες εφευρέσεις που γεννήθηκαν για να συμπληρώσουν την ανθρωπότητα και να σταθούν στο πλάι της, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυπταν και όλες εκείνες τις απειλές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την έννοια άνθρωπος;