Από αλήθεια σε αλήθεια...Η ερώτηση της ημέρας:


Αλήθεια, κύριε Carl Sagan, πώς αντέχεται η συνειδητοποίηση ότι δεν φτάνουμε στο ελάχιστο για να αγγίξουμε τη γνώση και την αλήθεια; 


Και πώς αντέχεται ότι δεν φτάνει στο ελάχιστο ο χρόνος μας για να ασχοληθούμε με τα τόσα ωραία της τόσο ωραίας φύσης;


Βάσανο μερικές φορές, κάποια πρωινά...