Σε διάθεση καλοκαιρινή


Σε κάποιες οικογένειες, 
δεν υπάρχει το "δικό μου" και "δικό σου"...
αλλά το "δικό μας"!