Κληρονομηθέν χρέος


Το σύνθημα "ψωμί, παιδεία, ελευθερία" παραμένει ακόμα πιο διαχρονικό.

Τώρα, μάλιστα, που ένα-ένα τα συστατικά του αποδεικνύονται σάπια...

Όπως η παιδεία, που αποδεικνύεται "κληρονομηθέν χρέος"...