Η ποίηση δεν είναι ανέξοδη...


Στα δύσκολα, μόνο η Ποίηση και τα Τραγούδια μπορούν να απαλύνουν τον πόνο.

Η πιο ωραία περιγραφή της Ποίησης είναι αυτή του Δ. Μαρωνίτη, ο οποίος ήδη ταξιδεύει προς το αγεωμέτρητο χάος του κόσμου...:

«Η ποίηση δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, ανέξοδη: για να περάσει στην ψυχή μας, τρώει το κορμί μας. Σ’ αντάλλαγμα μας φανερώνει τις άδηλες αναλογίες του κόσμου – του σημερινού κόσμου, εννοώ. Μας οδηγεί μέσα από το αγεωμέτρητο χάος, στη γεωμετρία της ζωής, που είναι η αποφασισμένη μοίρα του ανθρώπου». 

Δ. Ν. Μαρωνίτης