Το προσφυγάκι


Από τα βάθη της Ιστορίας, τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει...
("Το προσφυγάκι" - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 3485)


"Το προσφυγάκι"
Παραδοσιακό
Ερμηνεία: Haig Yazdjian