Ώσμωση


Ώσμωση


Τι έχετε να πείτε:


-Για τα αλόγιστα πεπραγμένα του λογιστικά επιχειρούντος κόσμου;
-Περαίωση.

-Για την εξωθητική ανάγκη αφύπνισης του κόσμου;
-Ανανέωση.

-Για τη σχέση του παλαιού με το καινούργιο του κόσμου;
-Αναπαλαίωση.

-Για το σκοτεινό βάδισμα του φωταγωγημένου κόσμου; 
-Βεβαίωση.

-Για την μεγαλύτερη ουτοπία του κοινωνικά ανταριασμένου κόσμου;
-Δικαίωση.

-Για τα  όνειρα που κάνατε παιδιά;
-Ματαίωση. Ματαίωση. Ματαίωση.


Μα, όλα περιέχουν την -ώση στα σπλάγχνα τους, 
γιατί λοιπόν, τέτοια ματαίωση;

-Γιατί η κάθε ώση είναι ώσμωση. Και εκεί, επικρατούν άλλοι νόμοι.


by astromonos
Πρωινό 24ης/3/2016
Παραμονή εθνικής εορτής