Νόμος του La Place


Υπάρχει ένας νόμος στη Φύση, ο γνωστός νόμος του La Place που λέει ότι:

"η Τάση στην επιφάνεια μιας σφαίρας είναι το αποτέλεσμα της Πίεσης στο εσωτερικό της σφαίρας επί την Ακτίνα της σφαίρας, δια το Πάχος  του τοιχώματος x 2. Άρα, όσο αυξάνεται η πίεση τόσο αυξάνεται αντιρροπιστικά και το πάχος για να διατηρηθεί σταθερή αυτή τη Τάση". 

Με μαθηματικό τύπο, αυτός ο νόμος αποτυπώνεται ως εξής:

Τ=(P x r) / 2 W 

όπου Τ η τάση, P η πίεση, r η ακτίνα και W το πάχος.

Σχηματικά (αλλάζουν ελαφρώς οι συμβολισμοί) φαίνεται ο νόμος του La Place στις δυο παρακάτω εικόνες:
Αναλογίζομαι όμως, ότι ο νόμος αυτός, θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί και στα κοινωνικά φαινόμενα εκτός από τα φυσικά (καθότι τα κοινωνικά φαινόμενα θεωρούνται φυσικά γεγονότα - ή μήπως όχι; μήπως δηλαδή θεωρούνται αφύσικα..;) και να ερμηνευτεί ως εξής:

"Η Τάση στην επιφάνεια της Γης (σφαίρα είναι και αυτή), είναι το αποτέλεσμα της Πίεσης (που βιώνουν στο εσωτερικό τους οι άνθρωποι που ζουν στη σφαίρα αυτή), επί την παγκόσμια Ακτίνα (εξάπλωσης της φοβερής πίεσης της σφαίρας αυτής), δια το διπλάσιο του Πάχους του τοιχώματος. Άρα, όσο αυξάνεται εκείνη η εσωτερική πίεση που βιώνει ο καθένας σε αυτή τη σφαίρα που λέγεται Γη, η Τάση των καιρών μας θέλει να αυξάνεται περισσότερο και το πάχος των ανθρώπων που κατοικούν πάνω της, άρα να γίνονται περισσότερο παχύδερμοι και αδιάφοροι, και έτσι να διατηρείται αυτή η Τάση".

Αν αυτός ο νόμος πραγματικά λειτουργεί τόσο στη Φυσική όσο και στη Φυσιολογία, τότε έχουμε μια τρανή απόδειξη, γιατί η πρώτη αντίδραση, η σχεδόν αντανακλαστική θα λέγαμε, ενός ανθρώπου που πιέζεται από παντού, είναι να γίνει αδιάφορος, αναίσθητος και παχύδερμος, τυφλός και στενόμυαλος, κοινώς να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μην συναισθάνεται τίποτα..
Κάποια πράγματα λοιπόν, είναι νομοτελειακά κύριε La Place...;