Ο προβληματισμός, η λύση κάθε προβλήματος..."Η ανάγκη να εκφράση κανείς τον εαυτό του γράφοντας", μας λέει ο Andre Maurois, "εκπηγάζει από μια δυσκολία προσαρμογής στη ζωή, ή από μια εσωτερική σύγκρουση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεδιαλύνη με κάποιες ενέργειες". Κανένας συγγραφέας δεν γράφει επειδή έχει βρει την απάντηση στο πρόβλημα. Γράφει μάλλον επειδή έχει το πρόβλημα και θέλει μια λύση. Η λύση δεν συνίσταται σε λύση, αλλά συνίσταται σε μια πλατύτερη και βαθύτερη συνείδηση του προβλήματος προς την οποία ο συγγραφέας οδηγείται επειδή ακριβώς παλεύει με το πρόβλημα. Δημιουργούμε, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Ο συγγραφέας και ο καλλιτέχνης δεν προσφέρουν απαντήσεις, αλλά δημιουργούν βιώνοντας κάτι που προσπαθεί να λειτουργήση μέσα τους, να ζητήση, να βρή και να μην παραδοθεί. Η προσφορά ενός πίνακα ή ενός βιβλίου στον κόσμο, είναι μέρος από τη διαδικασία της έρευνας...

(απόσπασμα χωρίς άδεια αναδημοσίευσης από τον πρόλογο σελ. 14 του βιβλίου "Έρωτος Φύσις" του π. Φιλόθεου Φάρου, 22η έκδοση, εκδ. ΑΡΜΟΣ)Κοινώς, η λύση ενός προβλήματος είναι ο ίδιος ο προβληματισμός...