Η κατεύθυνση της κοινωνίας;

Πρό-οδος της κοινωνίας;
ή
Πρό-δρομος της καταστροφής της;