Ω, Επίτροπε!Σαν προοίμιο της ιστορικής μέρας που ξημερώνει...

αφιερώνω

Ένα επιμύθιο της νύχτας που βυθίστηκε στην Ιστορική άγνοια...