Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα...Σήμερα, μου ήρθε φλασιά! 

Αναλογιζόμουν, αν ο Πόλεμος είναι ο πατήρ πάντων και η άγρια Φύση είναι η μητέρα μας η οποία βασίζεται στο νόμο της φυσικής επιλογής που θέλει το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό, τότε γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση που εμείς οι άνθρωποι, τα τέκνα τους δηλαδή, είμαστε όπως είμαστε... και που ο ένας (σ)τρέφεται του άλλου;

Να 'ναι αυτό που λένε ότι "αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα";