Ως προς τον παρατηρητή 2Στα χειρουργεία, χρησιμοποιούν γάζες για να σφουγγίζουν τα αίματα από τις επεμβάσεις... Οι γάζες, όσο απορροφητικότητα και αν έχουν κάποια στιγμή ποτίζουν. 
Κάποιες άλλες Γάζες όμως, δεν ποτίζουν ποτέ... Συνεχίζουν να ποτίζονται με αίμα ατελείωτο...