Παχύδερμα ή αλλιώς ανθρωπόμορφα τέρατα





Μερικές φορές καλύτερα να κλάνεις παρά να μιλάς...