Στέκει να κοιτά...Σε αυτήν την περιπλάνηση στις δίνες των καιρών, 
όλοι κάτι αναζητούμε από τα σπλάγχνα των βυθών...

Προσμένουμε χρυσή ψαριά από τα τρίσβαθα της γης,
δέσμιοι και μοιραίοι μιας αιώνιας προσταγής...

Μα η σιωπή 
     πάντα για μας θέλει να μένει,
μια λύτρωση πικρή, 
     που στέκει να κοιτά και να προσμένει...


by astromonos


Υ.Γ.: Σκέψεις πρωινές, γέννημα αυτής της όμορφης εικόνας από τη λίμνη, τις οποίες προσπάθησα να συνταιριάξω σε ρίμες, όπως συνταιριάζουν άνθρωποι-ζώα-πτηνά-φυτά και ερπετά σε αυτά τα μέρη της Μακεδονίας...