Η αλήθεια του καθένα...

Δεν γίνεται μετά από αυτή τη διαδρομή της αλήθειας, να μην ηχήσει η εξής τραγουδάρα:
"Η αλήθεια του καθένα"
Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη
Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας
Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου


η αλήθεια του καθένα μετερίζι και σταθμός 
γιατί αυτό έχει θελήσει ή γιατί δε θα τολμήσει 
δεν μπορεί να κάνει αλλιώς 


 η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή 
και κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή 
κι εγώ μόνη μες στο πλήθος τις αλήθειες μας κοιτώ 
πως παλεύουν να βρεθούνε 
αλλά δεν το ομολογούνε 
μοναχά για ένα χορό 


 η αλήθεια του καθένα είναι η ίδια του η ζωή 
η μεγάλη μοναξιά του η καλή βασίλισσα του 
κι ό,τι του προστάζει αυτή 


 η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή 
και κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή 
 κι εγώ μόνη μες στο πλήθος τις αλήθειες μας κοιτώ 
πως παλεύουν να βρεθούνε 
αλλά δεν το ομολογούνε 
μοναχά για ένα χορό