Αστρολάβετε θέση!


Η τεχνολογία πάντα καθόριζε την κατεύθυνση της οικονομικής μας άμαξας. Ήταν το πιο γερό, το πιο γρήγορο, το πιο καθαρό άλογο που έσερνε και σέρνει την κοινωνική μας ανάπτυξη.

Υπήρχε όμως από παλιά. Πολύ παλιά...

Άρα, δεν είναι η αλλαγή της τεχνολογίας ή η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογικής ιδέας, που μας σέρνει, όσο ο καβαλάρης και το καμουτσίκι του. Πώς το χρησιμοποιεί αυτό το καμουτσίκι και ποιόν βαρά κατάσαρκα...

Η τεχνολογία είναι στα χέρια των ανθρώπων. Και χρησιμοποιείται όπως αυτοί ορίζουν. Ας χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματά της και σήμερα λοιπόν για να μπορέσουμε να δούμε πιο ψηλά τον ουρανό, πιο καθαρά το φως των αστεριών του και πιο ανοιχτά τα απέραντά του άκρα... Όπως τότε, χρησιμοποιούσαν την αστρονομική τεχνολογία για να βρουν τον δύσκολο δρόμο τους, ας πράξουμε ανάλογα και σήμερα, για να βρούμε τον δικό μας φωτεινό δρόμο στη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε αιφνίδια...

Όχι κάτω λοιπόν το κεφάλι, αλλά πάνω, ψηλά, στ' άστρα!